Voorwoord

BESTE LEZER, VAN HARTE WELKOM IN HET EERSTE THEMANUMMER VAN DE NIEUWE ALUMNIVERENIGING KAIROS. MET GEPASTE TROTS PRESENTEREN WE DIT THEMANUMMER ALS HET EERSTE TASTBARE RESULTAAT VAN DE FUSIE TUSSEN DE ALUMNIVERENIGINGEN CHRONOS (PABO GROENENWOUD) EN OSPA (PABO ARNHEM).

Bij de fusie tot één vereniging hoort natuurlijk ook een nieuwe naam. Een naam die past bij het onderwijs, inspireert en tot de verbeelding spreekt. Vele inspirerende namen zijn de revue gepasseerd, totdat we de naam Kairos tegenkwamen.

Kairos is een Griekse god, een van de zonen van Zeus, en hij wordt in de mythologie gezien als de god van hetgeschikte moment, het grijpen van je kansen en de personi catie van de juiste gelegenheid. Kairos wordt altijdweergeven met één lange haarlok op zijn voorhoofd, waarmee je een kans fysiek kunt grijpen als je hem vooraf ziet aankomen. Maar kansen zijn vaak vluchtig, achteraf is er geen manier om ze terug te halen. Kairos draagt vaak een weegschaal of scheermes bij zich: hij is scherp onderscheidend en doorslaggevend voor het vervolg. Zie hier de link naar onze alumnivereniging en naar het onderwijs: een net afgestudeerde alumnus treedt een dynamische beroepswereld binnen waarin hij zijn eigen kansen kan grijpen om op die manier het beste uit zijn opleiding enberoep te halen. Maar ook ervaren leerkrachten maken ‘kairotische’ momenten mee, die bepalend zijn voor huneigen leven en dat van hun leerlingen. Elke leerkracht is een bepalende volwassene voor heden én toekomst van een kind en is er medeverantwoordelijk voor het de wereldburger te laten worden die het kan en wil zijn. Daaromde naam Kairos: maak als leerkracht steeds ‘van de gelegenheid gebruik’ en laat het kind tot nieuwe inzichten enenthousiasme komen.

Voor sommigen van u is een boekje zoals dit een bekend fenomeen omdat u voorheen lid was van alumnivereniging Chronos, voor anderen is dit nieuw. Nieuw omdat u net bent afgestudeeerd van HAN Pabo of nieuw omdat u voorheen lid was van alumnivereniging OSPA. Bij de fusie van beide alumniverenigingen bleek al snel dat het een wens was van beide oude besturen dat ook het nieuwe bestuur weer themanummers zou uitgeven. Voor u ligt het resultaat van deze wens.

Het nieuwe alumnibestuur heeft geprobeerd om het beste van beste verenigingen mee te nemen in de nieuwe vereniging, waar het themanummer een goed voorbeeld van is. Toch is er ook een aantal zaken veranderd. We hebben afscheid genomen van een aantal bestuursleden van beide oude alumniverenigingen. Zij hebben jarenlang veel tijd en energie gestoken in de verenigingen om ervoor te zorgen dat oud-studenten elkaar gemakkelijk konden vinden en ervaringen en informatie konden uitwisselen. Hans Ramsoedh, Coby van Tilborg, Kees Bosman, Ciske Davids, Luc Raket: Bedankt!

Iets anders dat dit jaar veranderd is, is dat wij niet meer kunnen bouwen op een vertrouwd gezicht binnen Han Pabo en de alumnivereniging. Afgelopen januari is Bert Claessens, docent rekenen-wiskunde aan HAN Pabo en voorzitter van Chronos, plotseling komen te overlijden. Verderop in dit themanummer leest u een in memoriam. Wij missen Berts toewijding, kennis en betrokkenheid als docent en bestuurslid erg.

Net zoals voorheen staat er in ieder boekje een ander thema centraal, dit keer is dat ‘de wijde wereld’. Een breedbegrip waardoor er tal van onderwerpen aan bod kunnen komen: internationalisering, (wereld)burgerschap, grenzen en grenzenloosheid, avonturen in het onbekende, tweede en vreemde talen, enzovoorts. Er is input geleverd vanuit verschillende invalshoeken, zoals van (oud)docenten, (oud)studenten en het werkveld. We hopen van harte dat dit boekje voor u een bron van inspiratie, verbazing en verwondering is. Alle auteurs die een bijdrage hebben geleverd bedankt!

Tot slot willen wij u wijzen op onze website, www. kairoshanpabo.nl. Op deze website vindt u nieuws over de alumnivereniging en links naar diverse sociale media. U leest op de website wanneer het volgende themanummer zal verschijnen en hoe u hiervoor input kunt leveren. Uw input wat betreft het volgende onderwerp, als ook input in de vorm van een bijdrage, is namelijk zeer welkom!

Namens het gehele bestuur wens ik u leesplezier met dit themanummer!

Marc Zegers
Voorzitter alumnivereniging Kairos

By |2019-01-22T18:29:45+00:00juli 12th, 2018|Nieuws|